Сэтгэл судлалд суралцмаар байна уу?


"Нээлттэй хаалга" сэтгэл зүйн төв

Сэтгэл судлалд суралцмаар байна уу?

Зорилго: Сэтгэл судлалын онолын суурь мэдлэгийг мэргэжлийн бус хүмүүст болон олон нийтэд зориулж богино хугацаанд хүргэх, мөн тэдэнд цаашид бие дааж сэтгэл судлалаар суралцах боломжийг олгох.
Сургалтын товч агуулга:
• Сэтгэл судлалын үндэс 
• Туршилтын сэтгэл судлал ба сэтгэц оношилгооны арга
• Нийгмийн сэтгэл судлал
• Хөгжлий
н сэтгэл судлал
• Байгууллагын сэтгэл судлал
Сургалт явагдах байдал:
• Долоо хоногт нэг удаа буюу амралтын өдөр
• Нэг удаагийн хичээл нь хоёр цаг явагдах бөгөөд өдөрт хоёр хичээл судлана
• Лекц, семинар хосолж явагдана
• Монголын сэтгэл судлаач нартай уулзуулж, сэтгэл зүйн төвүүдийг танилцуулах болно
Сургалтын үр дүн:
• Сэтгэл судлалын онолын суурь мэдлэгтэй болно
• Цаашид бие дааж сэтгэл судлалд суралцах боломжой болно
• Манай байгууллагын зүгээс амжилттай суралцагсдад зориулж гадаадын их, дээд сургуулиудад тэтгэлэгтэйгээр суралцах боломжийг олгоно
• Сэтгэл судлалын онолын мэдлэгээ практик ашигласнаар нийгмийн аливаа үзэгдлийг мэргэжлийн байр сууриас хандах чадварт суралцана
Сургалтын нийт үргэлжлэх хугацаа:
• Нийт гурван сар үргэлжилнэ
• 7 хоногт нэг удаа
• Нийт 24 цагийн хичээлд сууна

Сургалтын төлбөр: 150,000 төг
Холбоо барих утас: 314538, 99230552